Festivalu Radosti a Života pod Pálavou 2020

5.6. – 7. 6. 2020

 • Přihlášky je možné zasílat do 29. 2. 2020 – přihlášku naleznete ZDE
 • Organizátoři si vyhrazují právo na výběr vystupujících, přednášek a témat pro program festivalu.
 • Organizátoři neproplácí ani nezajišťují účinkujícím ubytování, stravu ani dopravu na festival.
 • V případě zájmu o ubytování si vystupující rezervuje konkrétní ubytování přes email: kemp@pasohlavky.cz a to nejpozději do 30. 4. 2020. Po tomto datu bude kapacita pevných lůžek uvolněna a nebude již možné pevná lůžka rezervovat, místa pro stany a karavany nejsou problém ani po tomto termínu.
 • V případě dohodnutého honoráře je vystupující povinen dodat fakturační údaje, bez jejich dodání není možné dohodnutou odměnu uhradit
 • Od všech vystupujících potřebujeme prohlášení zda jsou či nejsou zastupování OSA. Pokud má vystupující  hudební produkci podléhající OSA, je povinen dodat repertoárový list, bez jeho dodání není produkce možná.
 • Potvrzením účasti se vystupující zavazuje prezentovat sebe i svůj program v dohodnutém časovém i tématickém rozsahu/obsahu.
 • Jakákoliv další prezentace nebo změna tématu je možná pouze po dohodě s organizátory, včetně prodeje dárkových či jiných předmětů, umístění reklamních bannerů, materiálů atd., které nebyly s organizátory předem dohodnuty.
 • V případě, že bude mít vystupující zájem zařadit se i na jarmark, je možné po dohodě s organizátory prodejní plochu jarmarku vybártrovat za produkci na festivalu.
  Podmínky: vystupující si v takovém případě může od organizátora pronajmout stánek 2 x 2 m v hodnotě 2.500 Kč + DPH. Pokud by vystupující měl svůj vlastní stánek, který by přesahoval plochu 2 x 2 m bude rozdíl dofakturován.
 • Cena za výstavní stánek je 350 Kč/m2 + DPH (výstavní stánek znamená, že na jarmarku své zboží pouze vystavujete, ale neprodáváte).
 • Cena za prodejní stánek je 500 Kč/m2 + DPH (prodejní stánek znamená, že své zboží nejen vystavujete, ale i prodáváte).
 • Cena za m2 zahrnuje plochu celého stánku, v případě přístřešku, slunečníku, deky vozíku, ojí atd. je potřeba nahlásit veškerou zabíranou plochu.
 • Příklad: šířka stánku x délka stánku x cena za jeden m2 = výsledná částka + DPH 21%