Přihláška pro účinkující

INFORMACE PRO VYSTUPUJÍCÍ

 • Přihlášky je možné zasílat do 15. března 2023
 • Nezapomeňte prosím, že i vstupenky na festival jsou v rámci odměny za vystoupení. PODMÍNKA K ÚČASTI JE SCHOPNOST VYSTAVIT FAKTURU, KTERÁ BUDE MÍT VŠECHNY SVÉ NÁLEŽITOSTI.
 • Organizátoři si vyhrazují právo na výběr vystupujících, přednášek a témat pro program festivalu.
 • Organizátoři neproplácí ani nezajišťují účinkujícím ubytování, stravu ani dopravu na festival.
 • V případě zájmu o ubytování si vystupující rezervuje konkrétní ubytování přes email: kemp@pasohlavky.cz a to nejpozději do 30. 4. 2023. Po tomto datu bude kapacita pevných lůžek uvolněna a nebude již možné pevná lůžka rezervovat, místa pro stany a karavany nejsou problém ani po tomto termínu.
 • V případě dohodnutého honoráře je vystupující povinen dodat fakturační údaje, bez jejich dodání není možné dohodnutou odměnu uhradit
 • Od všech vystupujících potřebujeme prohlášení zda jsou či nejsou zastupování OSA. Pokud má vystupující  hudební produkci podléhající OSA, je povinen dodat repertoárový list, bez jeho dodání není produkce možná.
 • Potvrzením účasti se vystupující zavazuje prezentovat sebe i svůj program v dohodnutém časovém i tématickém rozsahu/obsahu.
 • Jakákoliv další prezentace nebo změna tématu je možná pouze po dohodě s organizátory, včetně prodeje dárkových či jiných předmětů, umístění reklamních bannerů, materiálů atd., které nebyly s organizátory předem dohodnuty.
 • V případě, že bude mít vystupující zájem zařadit se i na jarmark, je potřeba vyplnit přihlášku na Jarmark Přihláška na jarmark
 • BARTER program za stánek není možný.