INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY JARMARKU

 • Ceny jsou stanoveny za celou dobu Festivalu tj. pátek – neděle ve dnech 2. 6.–4. 6. 2023.
 • Cena za prodejní stánek je 650 Kč/m2 + DPH
 • Cena za m2 zahrnuje plochu celého stánku, v případě přístřešku, slunečníku, deky vozíku, ojí atd. je potřeba nahlásit veškerou zabíranou plochu.
  Příklad: šířka stánku x délka stánku x cena za jeden m2 = výsledná částka + DPH 21%
 • Automobil nebo stan umístěný za stánkem jako zázemí pro prodejce nebude účtován a je zahrnut v ceně za pronájem prodejní plochy.
 • Místo na jarmarku určuje pořadatel a není možné jej z technických důvodů měnit.
 • Podání přihlášek je možné nejpozději do 29. 4. 2023. Na přihlášky po tomto termínu nemusí být brán zřetel. Přijetí přihlášky k prodeji je zcela v kompetenci pořadatele a závisí na kapacitě prostoru, nabízeného sortimentu a samotnému provedení stánku – (upřednostňujeme dobové stánky, dřevěná konstrukce, látkové provedení). Po přijetí přihlášky bude prodejce osloven a budou mu zaslány informace o platbě, všechny úhrady je nutné provést před akcí.
 • Prodejce má nárok na vstup 1 + 1 zdarma na celou dobu Festivalu. V případě, že je stánek obsáhlejší a vyžaduje vyšší počet personálu, je potřeba probrat tuto skutečnost s pořadatelem na základě podkladů, které vyplníte v přihlášce.

Propozice pro stánkaře / vystavující

Jarmark Festivalu Radosti a Života pod Pálavou 2023

2. 6.–4. 6. 2023

 • příjezd na místo bude umožněn v den zahájení festivalu tj. 2. 6. od 9:00 do 14:00,
 • po vyložení zboží může zůstat u stánku pouze jedno auto k jednomu stánku, další vozy budou odstaveny mimo jarmark,
 • stánek musí být připravený k prodeji 2. 6. nejpozději v 15:00, čas zahájení festivalu v 15:30,
 • v sobotu a v neděli musí být stánek v provozu od 9:00,
 • ukončení prodeje 2. 6. a 3. 6. 2023 nejdříve ve 20:00 (do setmění, doporučujeme vzít si osvětlení dle uvážení, které není závislé na el. připojení, 4. 6. 2023 nejdříve ve 15:00 (prodej může pokračovat dle vašeho uvážení a zájmu),
 • v případě zájmu o ubytování reagujte co nejdříve, kapacita se rychle plní. Místa pro stany a karavany jsou bez rezervace, úhrada na místě, bungalovy se sociálním zařízením 2-6 lůžek, chatky pro 2 nebo 4 osoby se základním vybavením
 • kontakt pro rezervaci: kemp@pasohlavky.cz, kempmerkur.cz
 • ceník ubytování naleznete zde
 • festival je přesně ohraničen zónou, kam mají přístup pouze hosté s platnou vstupenkou – stánkařům, prodejcům a umělcům bude přístup na festival umožněn bezplatně (prodejce + 1 osoba),
 • jarmark původních řemesel, jídla, pití, uměleckých dovedností atd., bude probíhat v bezprostřední blízkosti festivalu, kam mají přístup i návštěvníci kempu, kteří se festivalu neúčastní.

 

Poznámka pořadatelů: 

 • doporučujeme si vzít vlastní osvětlení, které nepotřebuje el. připojení, jarmark probíhá v místě, kde není veřejné osvětlení,
 • žádáme všechny prodejce o dodržení splatnosti fakturace za pronájem plochy, v případě neuhrazení faktury, není možné se jarmarku účastnit.

KONTAKT NA POŘADATELE

Pasohlávská rekreační s.r.o.
691 22 Pasohlávky 114 E
IČO: 29380324, DIČ: CZ29380324

E-mail: radost@pasohlavky.cz