INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY JARMARKU

  • Ceny jsou stanoveny za celou dobu Festivalu tj. pátek – neděle ve dnech 3. 6.–5. 6. 2022.
  • Cena za prodejní stánek je 650 Kč/m2 + DPH
  • Cena za m2 zahrnuje plochu celého stánku, v případě přístřešku, slunečníku, deky vozíku, ojí atd. je potřeba nahlásit veškerou zabíranou plochu.
    Příklad: šířka stánku x délka stánku x cena za jeden m2 = výsledná částka + DPH 21%
  • Automobil nebo stan umístěný za stánkem jako zázemí pro prodejce nebude účtován a je zahrnut v ceně za pronájem prodejní plochy.
  • Místo na jarmarku určuje pořadatel a není možné jej z technických důvodů měnit.
  • Kompletně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stánkovému prodeji zašlete prosím na e-mail: radost@pasohlavky.cz, případně poštou na adresu pořadatele/Pasohlávská rekreační s.r.o. Pasohlávky 1, 691 22. Podání přihlášek je možné nejpozději do 29. 4. 2022. Na přihlášky po tomto termínu nemusí být brán zřetel. Přijetí přihlášky k prodeji je zcela v kompetenci pořadatele a závisí na kapacitě prostoru, nabízeného sortimentu a samotnému provedení stánku – (upřednostňujeme dobové stánky, dřevěná konstrukce, látkové provedení). Po přijetí přihlášky bude prodejce osloven a budou mu zaslány informace o platbě, všechny úhrady je nutné provést před akcí.
  • Prodejce má nárok na vstup 1 + 1 zdarma na celou dobu Festivalu. V případě, že je stánek obsáhlejší a vyžaduje vyšší počet personálu, je potřeba probrat tuto skutečnost s pořadatelem na základě podkladů, které vyplníte v přihlášce.

KONTAKT NA POŘADATELE

Pasohlávská rekreační s.r.o.
691 22 Pasohlávky 114 E
IČO: 29380324, DIČ: CZ29380324

E-mail: radost@pasohlavky.cz